true friends

Overheard namin ni Rose one night in a really classy restaurant (Jollibee Farmers):

Bading na nakipag-eyeball #1: Alam mo sa totoo lang, manager ako...


(long silence....)


Bading na nakipag-eyeball #2: ........................................Weh?

Rose and Me sa kabilang table:gelakgulinggelakguling


The conversation continues...

Bading na nakipag-eyeball #2: Hindi nga?

Bading na nakipag-eyeball #1: Hindi nga.

Rose and Me sa kabilang table:gelakgulinggelakguling


(long silence....)

Bading na nakipag-eyeball #2: Eh ako kaya pwedeng maging manager?

Bading na nakipag-eyeball #1: Hindi.

Bading na nakipag-eyeball #2: Eh bakit? Four-year course naman ako.

Bading na nakipag-eyeball #1: Wala kang potential.
Rose and Me sa kabilang table:gelakgulinggelakguling Mukhang ito na ang kanilang last eyeball.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

padding

Padding